PERSEKITARAN POLITIK `GHAIRU SOLEHAH` MENYERLAHKAN MINDA KOLOT PEMERINTAH MALAYSIA

BEZA PAKATAN RAKYAT DAN BARISAN NASIONAL SEMASA MEMERINTAH PULAU PINANG

BEZA PAKATAN RAKYAT DAN BARISAN NASIONAL SEMASA MEMERINTAH PULAU PINANG
lu pikir la sendiri...

NAK CEPAT.. KLIK ARTIKEL DI BAWAH

PROGRAM I`TIKAF DAN QIAMULLAIL DI MASJID AT TAQWA.. PADA 26 HB MAC 2010 NI.. JANGAN LUPA..

PROGRAM I`TIKAF DAN QIAMULLAIL DI MASJID AT TAQWA.. PADA 26 HB MAC 2010 NI.. JANGAN LUPA..
Program anjuran Urusan Ulamak PAS Kawasan Kepala Batas bertujuan untuk menyemarakkan suasana mahabbah dan ukhuwwah di kalangan ahli jamaah Islam...stiap Jumaat minggu ke 4.. sama2lah kita semua memberi sumbangan...

SETIAP AHLI PAS PERLU MENJADI AHLI USRAH

SETIAP AHLI PAS PERLU MENJADI AHLI USRAH
Jommmmmmmmmmmm join usrah..

APE CITE NI

APE CITE NI
Hati yang tenang dan tenteram dipenuhi dengan amalan zikir ilallah yang berterusan..

Tuesday, October 05, 2010

TKM 1 P.Pinang - bila nak ambil tindakan?

Selasa, Oktober 05, 2010

TKM 1 P.Pinang - bila nak ambil tindakan?

Dari Suara-Keadilan online

 

SHAH ALAM 4 Okt - Gabungan Kumpulan Wanita Bertindak Bagi Kesamarataan Gender (JAG) menggesa Kementerian Sumber Manusia menghentikan cadangan Bacaan Kedua di Parlimen berhubung pindaan kepada seksyen mengenai gangguan seksual dalam Akta Kerja yang dianggap amat tidak memuaskan.

Dalam satu kenyataan media Jumaat lalu JAG berkata pindaan-pindaan yang disyorkan tidak memberi perlindungan yang sewajarnya kepada mangsa gangguan seksual dan perlu kepada perundingan yang lebih terperinci.

 

"Apa yang paling merungsingkan adalah seksyen mengenai gangguan seksual telah mengalami pindaan yang amat kurang memuaskan, jika dibandingkan prosedur-prosedur yang sedia ada dalam Kod Amalan Pencegahan dan Pembasmian Gangguan Seksual di Tempat Kerja di mana Kementerian Sumber Manusia sendiri telah menggubal Kod Amalan tersebut pada tahun 1999.

 

"Justeru itu, kami akan mengemukakan permasalahan yang terkandung dalam pindaan-pindaan tersebut dengan jelas untuk renungan bersama,kata JAG.

 

Di dalam Kod Amalan Pencegahan dan Pembasmian Gangguan Seksual di Tempat Kerja gangguan seksual didefinisi sebagai:

 

"Sebarang tingkah laku berunsur seksual yang tidak diingini dan memberi kesan sebagai satu gangguan sama ada secara lisan, bukan lisan, visual, psikologi atau fizikal; yang, atas sebab munasabah, boleh dianggap oleh penerima (mangsa) sebagai mengenakan syarat berbentuk seksual ke atas pekerjaannya; yang, atas sebab munasabah boleh dianggap oleh penerima (mangsa) sebagai satu pencabulan maruah, atau penghinaan atau ancaman terhadap dirinya tetapi tiada hubungan terus dengan pekerjaannya."

 

Bagaimana definisi gangguan di dalam cadangan pindaan S2(f) adalah seperti berikut:

 

"sexual harassment means any unwanted conduct of a sexual nature, whether verbal, non-verbal, visual, gestural or physical, directed at a person which is offensive or humiliating or is a threat to his well-being, arising out of and in the course of his employment.”

 

"Definisi yang sediada digunakan di bawah Kod Amalan Pencegahan dan Pembasmian Gangguan Seksual di Tempat Kerja adalah lebih menyeluruh dan telah diputuskan selepas perundingan teliti bersama pihak Kementerian Sumber Manusia, badan-badan bukan kerajaan serta kesatuan sekerja.

 

"Namun, definisi yang terkandung dalam pindaan terbaru tidak mengambil kira tanggapan mangsa yang mengalami penderaan seksual, sepertimana yang termaktub di dalam Kod Amalan. Seringkali, gangguan seksual dianggap sesuatu yang remeh, namun apabila terdapat garis panduan yang jelas, gangguan seksual dapat dikesan dan membolehkan pekerja atau majikan membuat laporan dan bertindak ke atas pelaku tersebut. Kami mendapati tiada sebab munasabah untuk mengubah definisi yang sudah diguna pakai dan lengkap," JAG mmebantah.

 

Badan itu mencadangkan agar definisi yang terkandung di dalam Kod Amalan sediada terus digunapakai.

 

Kata JAG lagi Akta Kerja hanya melindungi golongan pekerja-majikan secara terhad.

 

Namun, pada realitinya situasi pekerjaan melibatkan lebih ramai pihak seperti pekerja kontrak, juru runding, intern (pelajar praktikal), pelatih serta relawan yang tidak mungkin dilindungi oleh akta tersebut.

 

Ini juga termasuk sektor seperti kontrak dan sub-kontrak yang kini menjadi lumrah di tempat kerja terutamanya untuk golongan wanita, namun status perhubungan perkerjaan seperti ini tidak dirangkumi di dalam pindaan tersebut.

 

"Kod Amalan mampu meluaskan definisi gangguan seksual tempat perkerjaan kerana dapat meliputi situasi bukan-pekerjaan, contoh seperti sub-kontraktor diupah sebuah syarikat yang mengganggu pekerja syarikat tersebut atau pun perhubungan guru dengan seorang pelajar," kata JAG lagi.

 

Sehubungan itu JAG mencadangkan kementerian menggubal satu definisi yang dapat merangkumi pelbagai situatsi kerja agar setiap individu yang bekerja terlindung dari gangguan seksual.

 

Begitu juga dengan beban bukti yang masih terletak di atas bahu pengadu menjadikannya amat sukar untuk membuktikan niat pelaku.

 

Tambahan pula kata JAG, pengadu sering kali ingin gangguan tersebut dihentikan dari menyebabkan pelaku tersebut dijadikan penjenayah.

 

Satu alternatif adalah untuk mewujudkan peluang untuk pengadu memulakan tindakan sivil terhadap pelaku di mahkamah, namun kos yang tinggi menyebab ia di luar kemampuan pengadu.

 

Dalam hak ini JAG mencadangakan agar diwujudkan tribunal yang terdiri daripada individual yang mempunyai pengalaman dari segi perundangan serta kemampuan untuk menjalankan satu penyiasatan secara cepat dan tanpa terlalu banyak formaliti.

 

"Memandangkan gangguan seksual membebankan pengadu untuk membuktikan penderaan yang telah berlaku, maka konsep “keberangkalian imbangan” (balance of probability) harus digunakan untuk penyiasatan domestik dari menggunakan “Beyond Reasonable Doubt” seperti mana dilakukan dalam kes-kes jenayah," cadang JAG.

 

Dari segi prosedur aduan JAG berkata walaupun Seksyen 81B (1) dapat menangani penetapan satu prosedur pengaduan untuk gangguan seksual, pindaan ini tidak peka akan kerumitan yang dihadapi dalam pengaduan gangguan seksual, terutamanya hubungan 'tri-partite' di antara pengadu, pelaku dan pihak pengurusan.

 

Sehubungan itu kata JAG, mekanisma aduan harus menekankan situasi di mana pengadu dapat tampil ke hadapan tanpa takut atau bahaya ancaman.

 

Mekanisma juga harus mengambil kira situasi sensitif yang wujud apabila berlaku gangguan seksual dan member jaminan perlindungan kepada mangsa agar penyiasatan dapat dilakukan secara adil dan pengadilan dapat dicapai.

 

JAG juga menekankan mengenai proses penyiasatan di mana Seksyen 81B (5) meletakkan hak penyiasatan di tangan majikan.

 

Namun, ada keadaan di mana majikan yang menjadi pelaku.

 

Justeri itu, Seksyen 81B (5)(b) harus dimansuhkan agar segala pengaduan disiasat secara teliti.

 

"Bagaimana pula cara untuk memastikan aduan tersebut bukannya berniat buruk? Jika selepas penyiasatan tersebut majikan mendapati aduan itu sebenarnya tidak sahih, barulah kes tersebut boleh diketepikan," kata JAG lagi.

 

Kata JAG di bawah Seksyen 81B (7) Ketua Setiausaha Sumber Manusia berkuasa untuk menentukan penyiasatan dilakukan untuk aduan mengenai gangguan seksual.

 

Namun, hak untuk menentukan tidak seharusnya berada di tangan Ketua Setiausaha Sumber Manusia sahaja.

 

Satu badan bebas harus menentukan hal ini, sepertimana disarankan oleh pihak Empower.

 

Penyiasatan gangguan tersebut hanya satu cara untuk menangani masalah tersebut.

 

Matlamat Kod Amalan adalah untuk menentukan prosedur yang sewajarnya dilakukan. Petikan ini merujuk kepada matlamat Kod Amalan seperti di bawah:

 

“to ensure that adequate procedures are available to deal with the problem and prevent its recurrence. The Code thus seeks to encourage the development and implementation of policies and practices which will ensure a safe and healthy working environment in every place of employment where individual employees, irrespective of status or position, are treated with dignity and free from any form of harassment, humiliation and intimidation of a sexual nature.” [ http://www.mohr.gov.my/prevention.htm]

 

"Adalah penting diasaskan satu jawatankuasa gangguan seksual bebas yang meliputi pihak pengurusan dan pekerja dengan perwakilan gender yang saksama. Fungsinya adalah untuk menerima, menyiasat dan menyelesaikan aduan gangguan seksual, sejauh yang mungkin. Keputusan untuk menyiasat atau mengambil tindakan bergantung kepada pihak jawatankuasa tersebut.

 

Untuk memasukkan satu klausa yang memberi perlindungan yang lebih untuk mangsa. Sebagai contoh, Akta Anti Gangguan Seksual Filipina, 1995 (Republic Act No. 7877) yang menyatakan bahawa:

 

"When a member of the Committee is the complainant or the person complained of in a sexual harassment case, he/she shall be disqualified from being a member of the Committee."

 

JAG jug berkata penalti yang dikenakan di bawah Seksyen 81 C tidak membezakan keberatan kesalahan tersebut.

 

"Untuk kesalahan yang lebih ringan, penalti yang dikenakan haruslah berbentuk denda ataupun digantung kerja tanpa gaji. Tetapi untuk kesalahan yang lebih berat, termasuk kesalahan yang berulang, pelaku harus terus dibuang kerja.

 

Namun begitu, JAG berpuas hati dengan pindaan di mana pihak majikan juga dipertanggungjawabkan kerana gagal melindungi pekerja mereka dari gejala ini dengan denda sebanyak RM10,000.

 

Seperti mana tertera di bawah Seksyen 81D (3) berkenaan dengan Ketua Setiausaha Sumber Manusia menyiasat kes-kes di mana hanya pemilik tunggal terlibat, Seksyen 81E menentukan bahawa jika kesalahan itu dapat dibuktikan, kontrak pekerjaan dianggap tamat. Ini seharusnya diambil kira sebagai satu kesalahan dibawah Seksyen 81F sebagai satu bentuk hukuman kepada pemilik tunggal kerana mereka tidak menghadapi tindakan displin," tegas JAG.

 

JAG juga berkata sebilangan negara mensyaratkan latihan pencegahan dan pembasmian gangguan seksual sebagai satu langkah untuk mencegah gangguan seksual di tempat kerja. Kajian menunjukkan ini dapat membantu menurunkan kemungkinan kejadian gangguan seksual berlaku.

 

"JAG mencadangkan untuk memasukkan satu klausa mandatori untuk menjalankan latihan pencegahan gangguan seksual setiap tahun untuk semua pekerja untuk meningkatkan kesedaran mengenai isu ini, mencegah berlakunya gangguan seksual, menjelaskan prosedur yang sewajar, memperkasakan pekerja mengenai hak mereka serta membangunkan cara memberi pendedahan secukupnya mengenai isu ini.

 

"Justeru itu, kerajaan tidak harus mengenalkan pindaan atau perubahan yang tidak berkesan, dalam menangani masalah gangguan seksual kerana pengadu-pengadu tidak mungkin mendapat pengadilan malah akan takut untuk tampil ke hadapan untuk membuat pengaduan," ujar badan itu.

 

JAG berkata badan itu sudah menuntut Rang Undang-Undang Gangguan Seksual sejak tahun 2000.

 

JAG juga mendesak pihak kerajaan mengubal satu Rang Undang-Undang Gangguan yang komprehensif agar setiap individu diberi perlindungan yang cukup serta dapat mewujudkan tribunal khas yang diberi kuasa untuk menyiasat serta mengambil tindakan displin yang sewajar.

 

 

Sharpshooter :- Sekadar peringatan kepada TKM 1 tentang segala bukti kes gangguan seksual pegawai kerajaan dan laporan polis telah sharpshooter serahkan tetapi hingga kini tiada tindakan di ambil. Harap dapat ambil tindakan segera.

 

Jika guna TV3, dikatakan ahli parti tidak mahu guna saluran dalaman tetapi sebenarnya ahli sudah guna saluran dalaman tetapi inilah hasilnya. Laporan secara dalaman telah pun diserahkan bulan Jun tetapi hingga kini sudah bulan Oktober, tindakan masih belum diambil. Sharpshooter serah bahan bukti di sini.

 

E-mel juga telah dihantar sebanyak 3 kali bersama kronologi kes tersebut, jawapan dari Pejabat Setiusaha Kerajaan Negeri telah sharpshooter terima pada 28 Jun 2010 tetapi hingga kini tindakan tidak boleh diambil kerana kata mereka TKM 1 suruh tangguh. Apakah ini benar?

 

Sharpshooter tiada niat mahu keruhkan suasana cumanya yang benar katakan benar walaupun pahit. Janganlah pula yang buat tidak salah tetapi tukang lapor pula yang bersalah.

 

Setinggi-tinggi rasa hormat kepada Guan Eng yang sanggup terpenjara kerana membela gadis Melayu yang menjadi mangsa pemimpin umno. Dalam kes ini, yang jadi mangsa juga adalah Melayu. Takkan nak tunggu Guan Eng membela pula, mana nak letak muka TKM 1? Semoga tindakan segera dapat diambil, "Keadilan yang dilewatkan adalah satu kezaliman"

 

* KUASA RAKYAT KUASA KERAMAT *

Kalau Takut Dipukul Badai...Usah Berumah Di Tepi Pantai...

Amizudin Ahmat (Din Binjai)

http://sharpshooterblogger.blogspot.com/

di Selasa, Oktober 05, 2010 1 ulasan  

umno dah 'gilo' kata Tok Guru 'gilo'

Khairul Azlam Mohamad 

BESUT, 4 Okt: PAS Kawasan Besut memberikan tempoh 24 jam kepada Umno bahagian memohon maaf secara terbuka kepada Menteri Besar Kelantan, Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz Nik Mat yang disifatkan sebagai Tok Guru ‘gilo’ (gila).

 

Ini kerana penceramah jemputan Umno bahagian berkenaan dalam dalam ceramahnya bertajuk ‘DAP Anti Islam’ di Padang Sekolah Kebangsaan Padang Luas, Jerteh pada 1 Oktober lalu menggelarkan Mursyidul Am PAS itu ‘gilo’ berulang kali.

 

Sekiranya, Umno Bahagian Besut gagal berbuat demikian sehingga jam 12 tengah hari 5 Oktober (Selasa), maka PAS kawasan tidak akan teragak-agak mendapatkan nasihat peguam bagi mengambil tindakan undang-undang ke atas pihak terbabit.

 

Yang Dipertua PAS kawasan, Ustaz Wan Azhar Wan Ahmad (gambar) dalam satu kenyataan kepada Harakahdaily, hari ini berkata, pihaknya telah meneliti kandungan ucapan penceramah jemputan itu, Abdullah Sa’amah yang dianggap biadap.

 

“Kami telah mengambil kira dan meneliti laporan kandungan ucapan yang dibuat oleh penceramah jemputan, Abdullah Sa’amah yang memaki hamun, mencerca, menghina dan menggelarkan Menteri Besar Kelantan itu dengan kalimah yang amat biadap dan penuh prejudis.

 

“Beliau (Abdullah) menggelarkan Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz Nik Mat sebagai Tok Guru ‘gilo’ (gila) dan diulang berkali-kali,” katanya.

 

Menurutnya lagi, situasi tersebut Menurutnya lagi, situasi tersebut tidak mungkin berlaku sekiranya penganjur program tidak mewarnai emosi serta pemikiran penceramah ke arah suatu bentuk ketegangan kepada isu keagamaan dan perkauman.

 

Justeru itu, katanya PAS Kawasan Besut juga akan menghantar nota bantahan kepada pengurusan Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu (JPN) kerana membenarkan premis sekolah digunakan oleh parti politik.

 

Menurutnya, parti politik berkenaan secara jelas mempunyai tendensi serta kecenderungan memupuk budaya liar dan samseng di kalangan masyarakat setempat.

 

Sharpshooter :- Hanya orang gila sahaja tidak akan mengaku dia gila tetapi dia akan menuduh orang lain gila.

 

* KUASA RAKYAT KUASA KERAMAT *

Kalau Takut Dipukul Badai...Usah Berumah Di Tepi Pantai...

Amizudin Ahmat (Din Binjai)

http://sharpshooterblogger.blogspot.com/

 

 

di Selasa, Oktober 05, 2010 0 ulasan  

Katak Singh DAP di Perak

October 04, 2010

 

Keshvinder menunjukkan kenyataan media mengumumkan keluar DAP di Subang Jaya 15 Jun. — gambar fail

 

IPOH, 4 Okt — Anggota Dewan Undangan Negeri (Adun) kawasan Malim Nawar, Keshvinder Singh yang sebelum ini keluar daripada DAP untuk menjadi wakil Bebas yang menyokong Barisan Nasional (BN), hari ini mengumumkan beliau akan menyertai Parti Progresif Penduduk (PPP).

Katanya, beliau memutuskan untuk menyertai parti komponen BN itu selepas dipelawa oleh Naib Presiden PPP Datuk Nik Sapeia Nik Yusoff.

 

Permohonan akan dikemukakan selepas Presiden PPP Datuk M. Kayveas balik dari luar negara tidak lama lagi, katanya kepada pemberita pada majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Yayasan Bina Upaya (YBU) dan Institut Darul Ridzuan di sini.

 

Keshvinder mengisytiharkan keluar daripada DAP pada 15 Jun lepas.

 

“Setelah mengambil kira PPP adalah sebuah parti yang dianggotai pelbagai kaum dan sesuai dengan jiwa saya maka saya menerima pelawaan itu,” katanya.

 

Sementara itu, Menteri Besar Perak yang juga Pengerusi BN Perak Datuk Seri Dr Zambry Abdul Kadir ketika ditemui pada majlis sama, menyifatkan hasrat Keshvinder itu sebagai keputusan yang bijak.

 

Beliau berkata BN sentiasa mengamalkan dasar pintu terbuka untuk menerima sesiapa saja untuk menyertainya asalkan mereka bersedia menerima perjuangan BN. — Bernama

 

Sharpshooter :- Biarkan si luncai terjun dengan labu sayongnya. Bulan mudah menerima ujian dalam perjuangan. Hanya mereka yang bersemangat waja dan kental sahaja akan kekal dalam perjuangan.

 

Sekali tersilap langkah dalam politik, bermakna kita sudah menggali lubang kubur politik kita sendiri.

 

* KUASA RAKYAT KUASA KERAMAT *

Kalau Takut Dipukul Badai...Usah Berumah Di Tepi Pantai...

Amizudin Ahmat (Din Binjai)

http://sharpshooterblogger.blogspot.com/

di Selasa, Oktober 05, 2010 0 ulasan  

Bekas Ketua Menteri Melayu P.Pinang terlalu lembik

KUALA LUMPUR 4 Okt. - Penasihat Gerakan, Tun Dr. Lim Keng Yaik hari ini mengumumkan keputusannya melepaskan jawatan kerana kecewa dengan kepimpinan Presiden, Tan Sri Dr. Koh Tsu Koon yang gagal mengambil tindakan proaktif menyelesaikan banyak isu melibatkan parti itu.

Keng Yaik yang menyerahkan jawatan Presiden Gerakan kepada Tsu Koon pada April 2007 berkata, beliau akan menghantar surat peletakan jawatannya kepada ibu pejabat Gerakan esok.

 

Menurutnya, beliau mengambil tindakan tersebut kerana tidak berpuas hati dengan penggantinya itu yang menjauhkan diri daripada masalah walaupun telah diberi nasihat.

 

Tambahnya, beliau telah kerap menasihati Tsu Koon supaya berani menghadapi konflik dan menangani masalah dengan baik.

 

"Malangnya beliau tetap berkelakuan begini. Apa maknanya untuk saya menjadi penasihat parti ini? Maka, saya akan serahkan surat peletakan jawatan sebagai penasihat kepada ibu pejabat Gerakan esok.

 

"Apakah hala tuju parti ini? Mungkin pengunduran saya ini akan menyedarkan beliau. Apa gunanya memberi nasihat kepada seseorang yang enggan mendengar," katanya.

 

Beliau ditemui pemberita selepas menghadiri Konvokesyen Universiti Terbuka Malaysia (OUM) di sini hari ini.

 

Menurut Keng Yaik, beliau juga kecewa terhadap Tsu Koon kerana tidak mahu menghadiri mesyuarat agung luar biasa (EGM) Gerakan di Pulau Pinang bagi menyelesaikan kemelut parti di negeri itu sebaliknya memilih untuk menghadiri mesyuarat agung tahunan (AGM) MCA.

 

Katanya, sikap Presiden Gerakan itu yang menjauhkan diri daripada masalah telah menyebabkan timbulnya kemelut dalam parti.

 

"Sebagai Presiden Gerakan, beliau (Tsu Koon) sepatutnya bertanggungjawab mengatasi masalah ini yang menyebabkan Gerakan menjadi huru-hara. Tetapi beliau memilih untuk menghadiri AGM MCA, bukan EGM Gerakan di Pulau Pinang. Di manakah keutamaan beliau?

 

"Saya tahu sikapnya (Tsu Koon) tidak suka melibatkan diri dalam sebarang konflik dan takut menyinggung perasaan orang lain, tetapi beliau tidak patut mengelakkan diri daripada krisis ini. Saya berasa terkilan dengan tindakannya," katanya.

 

Keng Yaik percaya EGM yang bertujuan menyingkirkan Pengerusi Gerakan Pulau Pinang, Datuk Dr. Teng Hock Nan itu mempunyai udang di sebalik batu kerana terdapat dua pemimpin di Pulau Pinang mahu merebut jawatan berkenaan.

 

Beliau juga percaya EGM di Pulau Pinang merupakan titik permulaan kepada masalah dalaman Gerakan kerana 'dalang' berkenaan juga sedang menimbulkan masalah di Perak dan Selangor.

 

Pada 17 September lalu, sekumpulan ahli Gerakan Pulau Pinang menyerahkan 60 tandatangan untuk mendesak EGM diadakan bagi menyingkirkan Hock Nan.

 

Kumpulan itu mahu 393 perwakilan negeri membuang undi tidak percaya ke atas Hock Nan pada mesyuarat itu yang dijadualkan pada Ahad ini.

 

Mereka mendakwa Hock Nan perlu disingkirkan daripada jawatan yang dimenanginya pada pemilihan parti 2008 kerana tidak cekap.

 

Bagaimanapun Tsu Koon semalam berkata, beliau menghormati keputusan ahli akar umbi mengadakan EGM berkenaan dan berharap ia berjalan lancar, tetapi beliau tidak dapat menghadiri EGM itu kerana sudah berjanji menghadiri AGM MCA yang juga diadakan pada Ahad ini.

 

Sharpshooter :- Bekas Ketua Menteri Melayu P.Pinang, Ustaz Koh Tsu Koon terlalu lembik dan takut untuk membuat keputusan. Beliau dilihat gagal menangani masalah dalaman parti Gerakan tak cari tak makan.

 

Bayangkan jika Ustaz Tsu Koon diserang setiap hari seperti Guan Eng Ketua Menteri Cina diserang sekarang, pasti umno boleh jadi Ketua Menteri Melayu Tulen pertama di P.Pinang.

 

Tetapi apa yang berlaku sekarang adalah rupa-rupanya umno p.pinang adalah pembangkang terbaik jika dibandingkan dengan umno kedah, umno kelantan dan umno selangor kerana berjaya timbulkan isu fitnah dan serang Guan Eng setiap hari.

 

umno p.pinang sudah diberi peluang berkuasa di p.pinang selama lebih 50 tahun, tetapi mereka gagal jadi pemerintah yang baik tetapi umno p.pinang walaupun baru 2 tahun jadi pembangkang di p.pinang, mereka adalah pembangkang terbaik. Sehubungan dengan itu, maka amat wajar sekali umno p.pinang dikekalkan menjadi pembangkang.

 

Gerakan, mca dan mic sudah hilang di p.pinang. Mereka tak jadi pembangkang tetapi mereka memang sudah berkubur di p.pinang.

 

* KUASA RAKYAT KUASA KERAMAT *

Kalau Takut Dipukul Badai...Usah Berumah Di Tepi Pantai...

Amizudin Ahmat (Din Binjai)

http://sharpshooterblogger.blogspot.com/

di Selasa, Oktober 05, 2010 0 ulasan  

Isnin, Oktober 04, 2010

Azmin PERKASA

 

Arman: Azmin hanya sesuai untuk jadi budak kopi AnwarPertubuhan bukan kerajaan, Perkasa yang kecewa dengan kenyataan Azmin Ali semalam, menggesa ahli Parti Keadilan Rakyat tidak mengundi naib presiden itu yang bertanding jawatan timbalan presiden parti, sebaliknya meminta memilih Mustaffa Kamil Ayub.

 

Ketua Pemuda Perkasa, Arman Azha Abu Hanifah berkata, Mustaffa adalah calon paling layak bagi jawatan timbalan presiden kerana latar belakangnya dari Abim.

 

“Mustaffa dari Abim, beliau mempunyai agenda Islam dan berjuang untuk kebaikan orang Melayu... Azmin di sebelah lain tidak berminat untuk memperjuangkan kepentingan komuniti orang Melayu,” kata beliau.

 

“Azmin hanya sesuai untuk jadi budak kopi Anwar,” kata Arman.

 

Pemimpin Perkasa ini kecam Azmin berhubung kenyataannya ketika berucap pada mesyuarat agung tahunan cabang PKR Gombak semalam.

 

“Azmin seharusnya menunjukkan hormat kepada negarawan atas sumbangan beliau kepada negara. Azmin tidak layak untuk menjadi ahli politik,” kata Arman.

 

Dalam ucapannya pada mesyuarat agung tahunan cabang Gombak semalam, Azmin berikrar akan melawan habis-habisan Perkasa dan individu berselindung di sebalik pertubuhan itu kerana memperjuangkan perkauman sempit.

 

“Ikrar saya akan melawan Perkasa habis-habisan termasuk juga individu yang sedang ‘tersungkur’ di Australia,” katanya. Azmin bagaimanapun tidak menyebut siapa yang dikatakan tersungkur di Australia itu.

 

Difahamkan, ia merujuk kepada bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad yang dimasukkan ke Hospital Epworth, Melbourne semalam bagi menerima rawatan akibat jangkitan kuman pada saluran pernafasan.

 

Tambah Azmin, selagi Perkasa tetap memperjuangkan kepentingan perkauman sempit, maka selama itulah mereka akan dilawan oleh Keadilan.

 

Jawatan timbalan presiden PKR setakat ini dijangka ditandingi oleh Azmin, Mustaffa dan anggota Majlis Pimpinan Pusat Datuk Zaid Ibrahim.

 

Mustaffa dan Azmin merupakan naib presiden Keadilan. Mustaffa mengesahkan akan bertanding kerusi timbalan presiden Jumaat lalu. Dari segi pencalonan Azmin berada di depan berbanding Zaid dan Mustaffa.

 

Azmin yang juga Pengerusi Keadilan Selangor dipercayai menjadi pilihan Ketua Umum Pakatan Rakyat Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk jawatan timbalan presiden.

 

Sharpshooter :- Mengapa Perkasa nak sibuk-sibuk tentang Keadilan, kalau nak Mustaffa Kamil ka atau siapa ka, sertailah Keadilan..he..he..anda berhak mengundi bila jadi ahli Keadilan tidak perlu jadi perwakilan macam umno..

 

Ya..memang Azmin Ali digeruni oleh lawan sebab Azmin lebih suka menyerang dari bertahan. Itulah sikap Azmin yang memang digeruni oleh UMNO dan Perkasa.

 

Teringat ketika terserempak dengan Lokman Nur Adam, Hamdan Taha dan Zahid Mat Arip di sebuah restoran di Terenganu ketika pilihanraya kecil Kuala Terengganu. Ya..memang mereka akui jika Azmin yang menjadi Menteri Besar Selangor, susah umno nak bernafas katanya. Sebab Azmin is "Good Politician"..kata Lokman Nur Adam.

 

Tambahnya lagi "biarlah Tan Sri Khalid jadi Menteri Besar Selangor dan jangan pula digantikan dengan Azmin....susah kami..." ujarnya lagi.

 

Walau bagaimana pun ahli Keadilan yang akan menentukan siapa akan jadi Timbalan Presiden Keadilan bukan lagi perwakilan tetapi setiap ahli ada hak untuk mengundi.

 

Jadilah pengundi yang bijak..berhati-hati semasa mengundi persetankan Perkasa..

 

* KUASA RAKYAT KUASA KERAMAT *

Kalau Takut Dipukul Badai...Usah Berumah Di Tepi Pantai...

Amizudin Ahmat (Din Binjai)

http://sharpshooterblogger.blogspot.com/

di Isnin, Oktober 04, 2010 3 ulasan  

 

 

 

No comments: